Bemutatkozás


Egyesületünk Gyöngyös Város Barátainak Köre néven 2003. június 1-én alakult Gyöngyös Város Önkormányzatának anyagi és erkölcsi támogatásával,

a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Mátra Művelődési Központ vezetője és néhány lokálpatriótának  kezdeményezésére.  Az alapító tagok létszáma 106 fő volt.


Egyesületünk célja: Gyöngyös város szellemi, kulturális, sport, épített örökség és egyéb értékeinek megbecsülése, gyarapítása, a gyöngyösiek és az innen elszármazottak, illetve a várossal rokonszenvezők kapcsolatainak fenntartása, a városhoz való ragaszkodás erősítése és azoknak a lehetőségeknek a feltárása, melyek a város javára leginkább hasznosíthatók.  


Egyesületünk közhasznú tevékenysége:


1.) Kulturális szolgáltatása, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása:

a. Az Egyesület a civil szervezetekkel, lakossággal együttműködik a város kulturális hagyományainak megőrzésében, ezeknek a feltárásában és közreműködik azok feldolgozásában abból a célból, hogy azok átöröklődjenek az utókorra.

b. Hagyományőrző és teremtő szerepet tölt be a város életében. Ennek érdekében a város minden korosztályát és a környező települések lakosait, civil szervezeteit bevonva közösségi rendezvényeket szervez.

c. Kulturális örökség megóvása érdekében javaslatokat fogalmaz meg Gyöngyös város képviselőtestülete felé, véleményezi a város kulturális koncepcióját,

d. Kiadványokat készít, párbeszédeket kezdeményez közérdekű témákban és közösségi rendezvényeket szervez.

e. Kulturális, és közművelődési programok szervezése helyi és térségi szinten.

f. Közérdekű előadások szervezése.

g. A már meglévő, működő közművelődési csoportok rendezvényeit segíti.


2.) Turizmussal kapcsolatos feladatok:

Az Egyesület által rendezett, szervezett, koordinált, a helyi és környező települések valamint elszármazottak bevonásával megvalósított hagyományteremtő rendezvényekkel Gyöngyös város,  a Mátra  idegenforgalmi vonzerejének erősítése.3.) Sport, ifjúsági ügyek

a. Tömegsport rendezvényeket szervez a helyi és környező lakosok, intézmények ifjúsága és felnőtt lakosságának bevonásával.

b. Olimpiai mozgalmat, hagyományokat népszerűsít az ifjúság és a teljes lakosság részére, az oktatási intézményeket bevonva, OLIMPIKON - LAKOSSÁG találkozókat, országos olimpiai vetélkedőket szervez az Magyar Olimpiai Akadémia tagszervezeteként.


4.) Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,

  Egészségügyi szakemberek, egészségügyi szaktekintélyek előadásait rendezi, koordinálja a város és a környező települések lakosságának.


5.) Nemzetiségi ügyek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar-magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése

a. A városban élő nemzeti kisebbségek rendezvényein közreműködik.

b. A határon túli magyarság nemzeti identitásának ápolására: határon kívüli társ civil szervezetek hagyományőrző rendezvényein kölcsönös aktív részvétel közösségformáló, nemzeti identitás erősítése, magyar nyelv, kultúra megőrzése céljából.Egyesületünk a fentiekben megfogalmazott,  nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységek folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.


Közérdekű adatok

Az egyesület neve: Gyöngyös Város Barátainak Köre

Székhelye:3200 Gyöngyös, Barátok tere  3.

Levelezési címe: 3200 Gyöngyös, Bene u. 51.

Az Egyesület jogállása: Jogi személy, közhasznú jogállású szervezet

Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 10-02-0001720. Eljáró bíróság: Egri Törvényszék

Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.096/2003/5.

Telefon: +36/30/9538-414

E-mail cím: gybarati2003@gmail.com

Pénzforgalmi jelzőszáma: 11994600-06432036-10000001

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank

Adószáma: 18586596-1-10

Tagdíj: 3000Ft/év/fő azaz háromezer forint/év/fő.


2014. évben az új, ill. újra választott  vezető tisztségviselők  

  

Elnök: Balázs Ernő törvényes képviselő  

Alelnök: Fucskó Istvánné  


Elnökségi tagok: Bedő Katalin Erzsébet

Bolyky József  

    Dr. Fülöp Vilmos

Orosz Bálint János

Sipos Jenő   

Felügyelőbizottság elnöke: Végh Istvánné   

Felügyelőbizottság tagjai: Dobosné Tímár ildikó   

Marosvölgyi Csaba  

 

 Tiszteltbeli tagok


Dr. Fülöp Lajos  örökös tiszteltbeli elnök (2004)

Dr. Bálint György  tiszteletbeli tag (2014)

Dr. Dezső István tiszteletbeli tag  (2010)

Dunai György Sándorné tiszteletbeli tag (2010)

Dr. Eperjesi Imre  tiszteletbeli tag (2014)

Fülöp Magdolna tiszteletbeli tag (2010)

Szilágyi Erzsébet  tiszteletbeli tag (2014)Társult tagok


      Szarvas Város Barátainak Köre     www.facebook.com/szarvasibarat


     Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete  www.kezdinoegylet.info/


     Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület  varosszepitogyongyos.hu/?page_id=27


     Gyöngyös – Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület   www.gyongyos-matra.hu

 

      Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola  www.maltaikeri.hu


       Sound of Spirit  Énekegyütters Egyesüslet

 

        Jó Palócok Egyesület

       

       Gyöngyösi Ruszin Nemzeti  Önkormányzat

   

  BEMUTATKOZÁS/KAPCSOLAT

DOKUMENTUMOK

RÓLUNK ÍRTÁK/TAGJAINKRÓL

EGYESÜLETI HÍREK/GYÖNGYÖS

GALÉRIA

„Gyöngyös Város Barátainak Köre 2003. június 1-jén Gyöngyös Város napján alakult meg, a helyi Önkormányzatnak, a Mátra Művelődési Központnak, a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítványnak  és néhány lelkes lokálpatriótának a kezdeményezésére.”

             /Gyöngyös Város Barátainak Köre  2003. szeptember 6-i közgyűlési jegyzőkönyvből/

 Az oldal jelenleg feltöltés alatt áll!

Köszöntjük Kedves Látogató!

Tekintse meg honlapunkat!


Ezen az oldalon Gyöngyös Város Barátainak Köre közhasznú egyesület életébe tekinthet bele.Kérjük, keresse fel gyakran honlapunkat, hogy nyomon követhesse az eseményeket!


                             “Ez a város az én világom:
                             múltam, jelenem – ifjúságom.
                            Küzdelmeim és örökségem:
                           jelenem, jövőm – öregségem.”..

                                 Dr. Fülöp Lajos: Gyöngyös című versrészlet


                         KÉPES  HÍRLEVÉL  programjainkról

   2016. március: KÉPES HÍRLEVÉL 2016_2.pdf

   2016. január-február: KÉPES HÍRLEVÉL 2016.pdf

   2015. IV. negyedév: KÉPES HÍRLEVÉL 2015_IV NÉ.pdf

   2015. III. negyedév: KÉPES HÍRLEVÉL 2015_III_né.pdf

   2015. II. negyedév:  KÉPES HÍRLEVÉL 2015_II_né.pdf

   2015. I. negyedév:    KÉPES HÍRLEVÉL 2015_I_né .pdf

   2014. IV. negyedév:  KÉPES HÍRLEVÉL 2014_IV_ né.pdf

   2014.08-09. havi :    KÉPES HÍRLEVÉL 2014_08_09hó.pdf

   2014.06. XIX. sz.piac:  2014 XIX sz piac HÍRLEVÉL.pdf

   2014.05. kiállítás:    SZALAI MELINDA kiállítás HÍRLEVÉL.pdf